مدال و آویز مادر

نماد عشق مادر به فرزند با طراحی هنرمندانه در قالب فایل 3بعدی پیاده سازی شده و آماده پرینت 3بعدی و ساخت میباشد.

کار به لحاظ فنی بدون ایراد میباشد و آماده استفاده برای ساخت و تولید میباشد.